NyGrunnlov.no

Eidsvold 1814
Foto: Stortingsarkivet/Wikipedia

Den norske grunnloven av 1814 var blant de mest opplyste og progressive verden har sett. Den skulle bygge en stat på basis av Opplysningstidens idealer: individualisme, maktfordeling, rettsstat, frihandel, fritt næringsliv.

I de snart 200 år som er gått siden da er disse idealene svekket, og Grunnloven er da også en rekke ganger blitt endret slik at den nå står langt fra de opprinnelige idealer.

Vi som står bak nygrunnlov.no ønsker at Grunnloven skal endres slik at den blir et konsistent uttrykk for Opplysningstidens idealer og prinsipper.

Hvis du vil lese mer om hvilke prinsipper dette er så klikk her: prinsipper